Ejendomsfonde

THYLANDER GRUPPEN FORVALTER I DAG 10 EJENDOMSFONDE. SAMLET HAR FONDENE FORETAGET EJENDOMSINVESTERINGER FOR GODT DKK 10 MIA., HVORAF CA. DKK 2,2 MIA. ER TILFØRT I EGENKAPITAL FRA INVESTORERNE OG OS. DET SAMLEDE ETAGEAREAL UDGØR CA. 500.000 M² FORDELT PÅ 82 VELBELIGGENDE EJENDOMME.

VORE PRINCIPPER

Ejendomsfondene etableres efter samme principper som Private Equity/kapitalfonde – også kaldet Private Equity Real Estate.

Der investeres udelukkende i velbeliggende danske ejendomme med stabil indtjening. Før hver ejendomsinvestering udarbejdes en fyldestgørende forretningsplan, der tydeligt redegør for, hvorledes den enkelte ejendom kan forbedres.

Forretningsplanen implementeres ved en aktiv og systematisk forvaltning. Der er særlig fokus på risikostyring – dels i valg af ejendomme og dels ved at undgå risici på passiverne. I ejendomsfondene anvendes udelukkende dansk realkredit eller anden finansiering med langt commitment.

Ejendomsfondene etableres gennem partnerskaber med institutionelle investorer, industri- og familiefonde samt velhavende privatpersoner. Vi har ansvaret for ejendomsfondenes samlede aktiviteter, herunder investeringer, udvikling og salg samt finansiering, rapportering og generel forvaltning.

På samme vis som i traditionel Private Equity:

  • Investeres der i aktiver, hvor værdien kan øges betydeligt ved aktiv forvaltning og udvikling.
  • Vi deltager i alle investeringer.
  • Vi varetager den samlede forvaltning, herunder køb af ejendommene, løbende drift og værdiskabelse samt senere salg.
  • Vi har typisk en 7 års tidshorisont for investeringerne.

TG Partners I

10 EJENDOMME - 12 INVESTORER

I 2008 lanceres fonden THYLANDER 1, med henblik på investeringer i københavnske ejendomme efter finanskrisen. I 2010-11 gennemføres investeringer for DKK 750 mio. fordelt på 10 ejendomme med gode beliggenheder i København, Frederiksberg og Hellerup.

Learn more

TG Partners II

7 EJENDOMME - 14 INVESTORER

Ultimo 2011 stiftes THYLANDER 2, som i 2012-13 foretager investeringer for DKK 420 mio. i 7 velbeliggende ejendomme i København, på Islands Brygge og Frederiksberg.

Learn more

TG Partners III

25 EJENDOMME - 10 INVESTORER

I 2012 stiftes THYLANDER 3. Der gennemføres køb af 26 ejendomme for DKK 1.275 mio. med et samlet etageareal på godt 110.000 m².

Porteføljen består af velbeliggende ejendomme med stort udviklingspotentiale beliggende i København og Danmarks større provinsbyer. Mange af ejendommene kan med fordel opdeles i ejerlejligheder for løbende exit. Desuden bærer porteføljen på et potentiale for væsentlig huslejeforøgelse. Det udnyttes ved en aktiv forvaltning, hvor lejlighederne løbende moderniseres og løftes til at højere kvalitets- og lejeniveau.

Learn more

TG Partners IV

TG Partners IV P/S investerer i velbeliggende ejendomme i København. Det samlede egenkapitalindskud er ca. DKK 58 mio., og der er foretaget investeringer for ca. DKK 147 mio. Indskuddet er committet af investorerne.

Learn more

TG Partners V

I 2015 har vi etableret TG Partners V P/S. Det samlede egenkapitalindskud forventes at ligge på DKK 219 mio. Indskuddet er committet af investorerne og der er lukket for yderligere commitments.

Learn more

PFA Absalon Ejendomme P/S

13 EJENDOMME - 2 INVESTORER

I efteråret 2013 erhverves Absalon Porteføljen omfattende 13 ejendomme i alt 36.000 m² i Københavns indre by. Købet sker i partnerskab med PFA Pension.

Learn more

PFA Blue Star Ejendomme P/S

4 EJENDOMME

I 2014 erhverves 4 ejendomme omfattende et etageareal på ca. 88.000 m². Ejendommene er beliggende på 2 gode adresser tæt på Amager Strandvej og lufthavnen. Alle ejendomme er med direkte adgang til Metrostation, Kastrup og Femøren.

Learn more