PFA Blue Star Ejendomme P/S

4 EJENDOMME

I 2014 erhverves 4 ejendomme omfattende et etageareal på ca. 88.000 m². Ejendommene er beliggende på 2 gode adresser tæt på Amager Strandvej og lufthavnen. Alle ejendomme er med direkte adgang til Metrostation, Kastrup og Femøren.

FORRETNINGSPLAN

Forretningsplanen omfatter en opdatering og løbende genudlejning af 50.000 m² kontor samt nedrivning af ca. 38.000 m² nedslidt kontor og lagerbygning. Hertil kommer opførelse af op til 70.000 m² nybyggeri fordelt mellem bolig, butik, kontor og parkering.

Et alternativt, og stadig lønssomt, scenarie er at opdatere og genudleje de eksisterende ejendomme til fortsat erhvervsanvendelse.