TG Partners A/S

10 EJENDOMME – 12 INVESTORER

I 2008 lanceres fonden THYLANDER 1, med henblik på investeringer i københavnske ejendomme efter finanskrisen. I 2010-11 gennemføres investeringer for DKK 750 mio. fordelt på 10 ejendomme med gode beliggenheder i København, Frederiksberg og Hellerup.

EKSEMPEL – NY ADELGADE 3, KØBENHAVN K

Ejendommen er på 1.275 m² og omfatter 8 bolig- og 2 erhvervslejemål. Ejendommen blev i 2010 købt af et konkursbo for en købesum på DKK 23,5 mio. På det tidspunkt var lejeindtægterne DKK 1,37 mio. og resultatet før renter DKK 1,07 mio.
Ejendommen har i dag lejeindtægter på DKK 1,98 mio. og et resultat før renter på DKK 1,56 mio.
Ejendommen er netop sat til salg for DKK 42 mio. Salget vil resultere i en nettoavance på DKK 15 mio. og en en egenkapitalforrentning på 48 % p.a. til investorerne.

VÆRDISKABELSEN

I forbindelse med købet havde vi konstateret uregelmæssigheder samt administrativt og vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Det gav os mulighed for at opsige og renovere 4 lejligheder og genudleje disse til væsentlig højere leje. Derudover har vi lavet en række generelle forbedringer – fx opdatering med miljø- og støjvenlige termoruder. Det muliggjorde lejeforhøjelse i forhold til alle lejere. Endvidere fik vi lejeforhøjelser ved korrektion af historiske (for lave) lejereguleringer. Dertil kom genforhandling af lejevilkårene for erhvervslejemålene i forbindelse med lejerskifte, og effektivisering af drift og administration.

Mulighederne for værdiskabelse var identificeret i forbindelse med vores undersøgelser inden købet, og indgik i den forretningsplan for ejendommen, som lå til grund for endelig beslutning om investering.

Der er investeret DKK 3,3 mio. i forbedringer af ejendommen. I vores ejertid er ejendommens resultat før renter øget med 46 %.