TG Partners II P/S

7 EJENDOMME – 14 INVESTORER

Ultimo 2011 stiftes THYLANDER 2, som i 2012-13 foretager investeringer for DKK 420 mio. i 7 velbeliggende ejendomme i København, på Islands Brygge og Frederiksberg.

EKSEMPEL – HAVNEGADE 21/NIELS JUELS GADE 15, KØBENHAVN K

Ejendommen er erhvervet i 2013. Det samlede areal udgør ca. 4.600 m². Der er 2 erhvervslejemål. Den største lejer er Vejdirektoratet. Herudover er der 12 boliglejemål med et gennemsnitligt areal på 166 m². 7 af de 12 boliger er helt eller delvist renoverede.

VÆRDISKABELSE

Ved frigørelse af et ikke renoveret boliglejemål, er realiseret et værdiforøgende potentiale ved at renovere lejligheden og bringe kvalitetsniveauet up to date for en bolig med attraktiv beliggenhed. Genudlejningen kan herefter ske til væsentligt højere leje.
Der etableres 2 tagboliger på hhv. ca. 200 og 150 m². Den sidstnævnte får eksklusiv adgang til en tagterrasse på ca. 40 m². Ved etablering af disse boliger frigøres ejendommen for betaling af dækningsafgift. Det medfører en væsentlig reduktion af omkostningerne og forøgelse af ejendommens værdi.