TG Partners III A/S

25 EJENDOMME – 10 INVESTORER

I 2012 stiftes THYLANDER 3. Der gennemføres køb af 26 ejendomme for DKK 1.275 mio. med et samlet etageareal på godt 110.000 m².
Porteføljen består af velbeliggende ejendomme med stort udviklingspotentiale beliggende i København og Danmarks større provinsbyer. Mange af ejendommene kan med fordel opdeles i ejerlejligheder for løbende exit. Desuden bærer porteføljen på et potentiale for væsentlig huslejeforøgelse. Det udnyttes ved en aktiv forvaltning, hvor lejlighederne løbende moderniseres og løftes til at højere kvalitets- og lejeniveau.

EKSEMPEL – SKOVVEJEN 17, ST., 8000 AARHUS C

Driften effektiviseres løbende gennem optimering af administration, serviceaftaler, udlejning og daglig drift på ejendommene. Facility service har haft stort fokus ved overtagelsen af ejendommene og en effektiv optimering og forhandling af denne post bidrager væsentligt til driftsoverskuddet.

Butiksarealet udgør 737 m² og er erhvervet til DKK 12 mio. Pt. under frasalg til DKK 16 mio.

EKSEMPEL – LEJLIGHED PÅ MØLLEPARKVEJ ESBJERG (110 M2)

Tidligere husleje: DKK 4.033 / måned
Moderniseringsomkostninger: DKK 265.000
Ny husleje: DKK 6.700 / måned
Afkast på investeringen: 12,1 %.

Huslejeforøgelse til markedsniveau løfter afkastet på flere af ejendommene. Der analyseres løbende for successivt frasalg af hele ejendommen eller som ejerlejligheder.

Flere af ejendommene bærer på et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, som aktivt udbedres gennem renovering. Den investerede kapital forrentes via væsentligt højere husleje.

VÆRDISKABELSEN

Værdiskabelsen sikres gennem en løbende tilpasning af forretningsplanen, der er lagt til grund for investeringen. Fonden bygger på en væsentlig realkreditfinansiering med fast rente med mulig kursgevinst ved rentestigning. Første regnskaber præsenterer flot driftsoverskud og attraktivt afkast til investorerne.