Investor

Investor

Thylander Gruppen investerer i fast ejendom sammen med institutionelle investorer og velhavende private.

Investeringerne tilrettelægges så de matcher investorernes ønsker til ejendomstyper, herunder med hensyn til anvendelse, beliggenheder og risikoprofil. På samme vis fastlægges omfanget af ekstern finansiering.

Der er altid fastlagt en specifik strategi for investeringerne og ejendommenes udvikling og tilrettelæggelse af eventuel ekstern finansiering samt tidshorisont hertil. Således er alle væsentlige forhold og vilkår stemt af med investorerne i hver ejendomsfond. Disse kan kun fraviges med samtykke fra hver enkelt.

Alle investorer har mulighed for at deltage i bestyrelsen for den ejendomsfond de deltager i, og der leveres en fyldestgørende kvartalsvis rapportering.

Kontakt venligst Partner Carsten Viggo Bæk for nærmere information.

Se detaljerede informationer om de enkelte investeringer under: Fonde

Grundprincipper

THYLANDER’S GRUNDPRINCIPPER FOR DELTAGELSE I PRIVATE EQUITY REAL ESTATE MED 10 – 20 INVESTORER I ALT.
Partnerskab med THYLANDER GRUPPEN

TG deltager selv i samtlige investeringer

Indflydelse

Mulighed for deltagelse i bestyrelsen

Minimumsbeløb

DKK 5 mio

Investering

Velbeliggende ejendomme i København med boliger, butik og kontor

Belåning

Udelukkende comittet finansiering

Løbetid

Ca. 7 år

Årlig udbytteudlodning

Minimum svarende til investors skattebetaling

Rapportering

Skriftlig ultimo hvert kvartal og årlig generalforsamling

Forrentning

Der tilsigtes en forrentning af egenkapitalen (IRR) på 8-12 % p.a.

HØR MERE I DAG

h
PARTNER

CARSTEN VIGGO BÆK
Phone: +45 29 44 76 33
Email: cvb@thylandergruppen.dk