Vores historie i hovedtræk

2018

I begyndelsen af 2018 etableredes fonden TG Partners VI P/S med henblik på at investere i unikke ejendomme på velplacerede beliggenheder i København. Ved købet af ejendomme på Linnésgade, Havnegade og Hauser Plads markeredes fondens realitet. Fonden har i omegnen af DKK 700 mio. tilbage at investere for.

2017

I maj 2017 indtrådte Christian Ellegaard som partner i Thylander Gruppen.

I begyndelsen af 2017 etableredes fonden Danske Boligejendomme. Formålet er at investere i vækstbyer uden for hovedstadsområdet og Aarhus; vækstbyer, som af Institut for Fremtidsforskning vurderes at få en positiv befolkningsvækst og som også er inde i en god økonomisk udvikling. Pensionskasserne PFA og Industriens Pension er gået sammen om at investere DKK 1 mia. i fonden.
Der er foretaget køb af 18 ejendomme for ca. DKK 600 mio. i hhv. Viborg, Holstebro, Fredericia, Esbjerg, Kolding, Horsens og Vejle.

2016

Ultimo 2016 solgtes ejendommene i THYLANDER 1 (TG Partners I P/S). De 7 ejendomme har et areal på i alt 32.790 kvm. fordelt på 140 bolig-, 24 butiks- og 6 kontorlejemål. Ejendommene er særdeles velbeliggende i hjertet af København og Onsgården på Strandvejen i Hellerup.

I 2016 solgtes de resterende tre ejendomme i THYLANDER 4 (TG Partners IV P/S). De tre ejendomme har et areal på i alt 13.719 kvm. fordelt på 107 lejemål. Ejendommene er særdeles velbeliggende på Østerbro på henholdsvis Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade.

I starten af 2016 tog vi initiativ til købet af en ejendomsportefølje bestående af seks velbeliggende ejendomme i København, Frederiksberg og en enkelt ejendom i Søborg. Købet skete på vegne af to pensionskasser.

2015

I 2015 etableredes THYLANDER 5 (TG Partners V P/S) med et egenkapital commitment på DKK 219 mio. Fonden har investeret for ca. DKK 425 mio. i 6 ejendomme på gode beliggenheder i København. I månederne efter etableringen af fonden foretoges investeringer for yderligere DKK 300 mio.

2014

I 2014 etableredes PFA Blue Star Ejendomme P/S hvor der erhvervedes 4 ejendomme omfattende et etageareal på ca. 88.000 m².

I 2014 etableredes THYLANDER 4 (TG Partners IV P/S) med et samlet egenkapital commitment på ca. DKK 114 mio. Der investeredes for ca. DKK 400 mio. i 5 ejendomme på gode beliggenheder i København.

2013

I 2013 erhvervedes Absalon Porteføljen på 36.000 m² bestående af 13 ejendomme i Københavns indre by. Købet skete i partnerskab med PFA Pension.

2012

I 2012 stiftedes THYLANDER 3 (TG Partners III A/S), der gennemførte køb af 26 ejendomme med et samlet etageareal på godt 110.000 m².

2011

Ultimo 2011 stiftedes THYLANDER 2 (TG Partners II P/S), som i 2012-13 foretog investeringer i 7 velbeliggende ejendomme i København og på Islands Brygge og Frederiksberg.

I 2011 blev Thylander Gruppen transaction manager for Bouwfonds European Residential Fund i Danmark. Vi forestod Bouwfonds investeringer i nybyggede bolig- og kollegieejendomme i København.

2008

I 2008 lanceredes fonden THYLANDER 1 (TG Partners I A/S), med henblik på investeringer i velbeliggende ejendomme i København efter finanskrisen. I 2010-11 gennemførtes investeringer for DKK 750 mio. fordelt på 10 ejendomme på gode beliggenheder i København, Hellerup og på Frederiksberg.

2007

I 2007 kåredes Lars Thylander til Årets Ejendomsprofil i Magasinet Erhvervsejendom.

2006

I 2006 tiltrådte advokat Carsten Viggo Bæk som direktør. Carsten Viggo Bæk er sidenhen optaget som partner i virksomheden.

Senere i 2006 erhvervedes en porteføjle af erhvervsejendomme i Ballerup på mere end 50.000 m². Ejendomsporteføljen videresolgtes samme år med en pæn fortjeneste.

I starten af 2006 tog vi initiativ til købet af de historiske Scala-ejendomme ved Tivoli København. Købet skete med en lille gruppe medinvestorer. Samme år solgtes ejendommene med en betydelig fortjeneste.

2005

I 2005-2006 gennemførte vi et strategisk frasalg af danske ejendomme og bistod ved investeringer i tyske ejendomme, primært via ejendomsselskaberne ei invest Berlin og Victoria Properties.

2003

I 2003 rådgav vi Dades A/S, om salget af en portefølje af ejendomme, heriblandt Hellerup Parkhotel, til Atlas Ejendomme.

2000

I år 2000 erhvervede vi den markante domicilejendom Vandflyverhangaren på Holmen. Ejendommen udvikledes til dansk hovedkontor for en svensk virksomhed. Projektet blev præmieret af Københavns Kommunes Kulturfond samt Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, og modtog Træprisen samt en nominering til den internationalt anerkendte Mies van der Rohe pris. Ejendommen solgtes i 2005 med en pæn avance.

1980'erne og 1990'erne

I 1980'erne og 1990'erne formidlede vi markante ejendomme og ejendomsselskaber i Danmark. Blandt andre en lang række butiks-, kontor- og hotelejendomme samt kontrollerende aktieposter i de børsnoterede selskaber Ejendomsselskabet Norden A/S og Det Københavnske Ejendomssocietet A/S.