Profil

THYLANDER GRUPPEN HAR SIDEN 1986 VARETAGET UDVALGTE INVESTORERS INTERESSER I EJENDOMSMARKEDET.

Vores kernekompetence og -ydelser er at etablere og forvalte ejendomsfonde i partnerskab med institutionelle investorer, fonde og formuende privatpersoner.

Thylander Gruppen (TG) er partnerejet og uafhængig. Vores interesser er sammenfaldende med investorernes, og vi deltager så vidt muligt altid selv som medinvestor.

Med vores 25 dedikerede medarbejdere varetager vi de samlede aktiviteter omkring ejendomsinvesteringerne, herunder identifikation, indkøb, finansiering, drift og forvaltning med særligt fokus på at udvikle og værdioptimere frem mod et salg ved investeringsperiodens afslutning.

Aktuelt forvalter TG ni ejendomsfonde og ejendomskonsortier, der omfatter både erhvervs- og boligejendomme samt udviklingsprojekter. Den samlede forvaltede portefølje – der varierer i takt med tilkøb, frasalg og etablering af nye fonde – andrager aktuelt ca. kr. 5 mia. og omfatter et samlet etageareal på ca. 300.000 m2.

TG er godkendt forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) under Finanstilsynet