Redegørelse Finanstilsynet

Finansielle myndigheder og rapportering

Forvaltere af Alternative Investeringsfonde (FAIF) er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Finanstilsynet inspicerer løbende FAIF’ens virksomhedsforhold. Efter inspektion udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som FAIF’en skal offentliggøre.

Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder påbud, påtaler og risikooplysninger, som FAIF’en har modtaget fra Finanstilsynet.

Thylander Gruppen havde i maj 2017 besøg af Finanstilsynet til en funktionsundersøgelse med fokus på Thylander Gruppens risikostyring og compliance. Se Finanstilsynets redegørelse her.

Thylander Gruppen er i en redegørelse blevet påbudt at formalisere arbejdsgange og procedurer omkring risikostyring, compliance og afrapportering til bestyrelsen.

Thylander Gruppen har haft en god dialog med Finanstilsynet, og har efterfølgende opdateret forretningsgange og procedurer, samt formaliseret kommunikationen mellem Thylander Gruppens bestyrelse, direktion og relevante medarbejdere, der til daglig har ansvaret for risikostyring.

Thylander Gruppen er nu på linje med alle gældende regler på området.