12-11-2019 Thylander Gruppen

TG implementerer elektroniske visitkort via STINTO

Thylander Gruppen har valgt at erstatte de traditionelle fysiske visitkort med elektroniske visitkort via app’en Stinto, der professionaliserer og effektiviserer opbevaring og opdatering af kontaktdata.

Lars Thylander udtaler: ”I ejendomsbranchen er et opdateret og tilgængeligt netværk afgørende for forretningen. Udveksling af fysiske visitkort er i vidt omfang noget, der hører fortiden til, og jeg tror, alle kender det, at kortene ender i en støvet bunke i et skab.” Og han fortsætter: ” Som virksomhed har vi behov for at sikre forankring og ajourføring af kontaktdata bedre, end vi gør i dag, og det vil Stinto hjælpe os til.”

Der smides rundt omkring i erhvervslivet utrolige mængder visitkort væk i forbindelse med ændringer i job, adresse, organisation, navn og logoændringer osv. Det koster penge, og det belaster miljøet, og dataopbevaringen overholder oftest ikke GDPR reglerne.

Hvordan fungerer Stinto?
Når to kontakter er forbundet via appen Stinto, vil deres respektive profiler automatisk opdateres, når én af dem ændrer fx telefonnummer, e-mail eller stilling. På den måde er alle forretningsforbindelser altid korrekt opdateret og lige ved hånden.

Hver medarbejder får tildelt et virksomheds-verificeret visitkort, men kan derudover også vælge at oprette private visitkort til de situationer, hvor det ikke er relevant at dele et firmakort.

Stinto sikrer fra oprettelsen af en profil, at begge parter forbliver GDPR-compliant og kan samtidig integreres med virksomhedens CRM-system.

“Det er vigtigt for os, at Stinto er en uafhængig kontaktplatform, der ikke sælger data til tredjepart. Vi har ikke valgt det for at være en digital first mover, men fordi det giver mening for vores virksomhed og vores samarbejdspartnere. At vi samtidig sparer miljøet for ekstra CO2 ved ikke at producere visitkort i papir, gør valget endnu mere oplagt”, siger Lars Thylander.

Alle medarbejdere i Thylander Gruppen har taget Stinto i brug og er i gang med at invitere samarbejdspartnere og forretningsforbindelser til at dele kontaktoplysninger via Stinto.

For yderligere information henvises til www.stinto.com
Kontakt hos Thylander Gruppen:
Lars Thylander, lt@thylandergruppen.dk og
Kristian Krogh, krogh@thylandergruppen.dk